Rahvastikuminister Riina Solman on nüüd vastupidiselt kaotanud ankeedist ära termini "vanem" ning toonud tagasi "ema" ja "isa". Oma Facebooki seinal põhjendab ta otsust järgmiselt:

"Ema" ja "isa" on politsei- ja piirivalveameti lisaankeedis tagasi. Tegin muudatusettepaneku nimetuste "vanem 1 ja 2" asemel tuua "ema" ja "isa" ankeeti tagasi, sest olen seisukohal, et ametlikes dokumentides peab alati võimalusel olema välja toodud see, kes on lapse ema ja kes lapse isa.

Nimetatud lisaankeet tuleb täita lapsele esmakordse passi taotlemisel.
Ma ei tea, kuidas konkreetne muudatus - kaotada "ema" ja "isa" ankeedist üldse aset leidis, kuid see oli kahetsusväärne.

Lapsel on ikka isa ja ema, mitte kaks sooneutraalset vanemat.