Ülevenemaalise Avaliku Arvamuse Uuringute Keskuse (VTsIOM) uue metoodika järgi palutakse vastata järgmisele küsimusele: „Öelge palun, kas te usaldate või ei usalda (poliitiku nimi)?” Poliitikute nimekirjas on Putin, peaminister Dmitri Medvedev, LDPR-i esimees Vladimir Žirinovski, kommunistide juht Gennadi Zjuganov ja Õiglase Venemaa juht Sergei Mironov.

„Nüüd küsime me vastajatelt otse, kas nad usaldavad kodumaise poliitika liidreid või mitte, nimetades konkreetsed ees- ja perekonnanimed,” selgitas VTsIOM-i juht Valeri Fjodorov.

Selle metoodika järgi vastas 72,3% küsitletutest, et usaldab Putinit ja 23,7%, et ei usalda.

Eelmisel nädalal avaldas VTsIOM vana metoodika järgi läbi viidud küsitluse tulemused. Siis oli küsimus: „Keda poliitikutest te usaldate?” Konkreetseid nimesid välja toodud ei olnud. Siis oli neid, kes vastasid, et usaldavad presidenti, 31,7%. 65,8% vastas, et kiidab presidendi tegevuse üldiselt heaks.

VTsIOM täiendas oma metoodikat pärast seda, kui presidendi pressisekretär Dmitri Peskov teatas, et Kreml ootab sotsioloogidelt analüüsi „andmete korrelatsiooni” kohta. „Kuidas saab langeda usaldusreiting ja samas kasvada valijareiting?” küsis Peskov. Valijareitingut küsitakse küsimusega „Kelle poolt te hääletaksite, kui valimised toimuksid sel nädalavahetusel?”.

Samuti küsitlusi korraldava Levada Keskuse direktori asetäitja Deniss Volkov arvab, et uus metoodika on võimudele mugavam tänu kõrgematele näitajatele presidendi usaldamise kohta. Volkov arvab, et sellistes tingimustes kalduvad küsitletud rohkem ühiskondlikult heakskiidetud vastuste poole.