Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus laiendab Kaitseväe olemasolevaid õigusi inimeste tausta kontrollimisel, et veenduda nende sobivuses teenida või töötada kaitseväes või teha kaitseväega koostööd.

Seaduse kohaselt saab kaitsevägi taustakontrolliks vajaliku teabe hankimiseks teha toiminguid registrikontrollist laiemas ulatuses ja kasutada konspiratsioonivõtteid, et tagada teabe kogumise varjatus.

President Kersti Kaljulaid jättis seaduse 7. märtsil välja kuulutamata, sest tema hinnangul on see vastuolus põhiseadusega ning võib oluliselt riivata inimeste põhiõigusi.