"See ei olnud lihtne otsus, sest arutlusel oli ka väga selge vajadus leida kokkuhoiu- ja kärpekohti," märkis Ratas. Samas ei ole teadusleppes sõnastatud eesmärgist teaduse rahastamise osakaalu suurendamise ning ühe protsendini SKT-st jõudmise osas Ratase väitel taganetud.

"Selle juurde tuleb valitsus tagasi juba sügisel, kui on olemas riigieelarve prognoos ja selguvad riigi konkreetsemad rahalised võimalused järgmiseks aastaks," märkis ta. Ratas on veendunud, et teaduse rahastamine on ja jääb ka tulevikus ametisoleva valitsuse prioriteediks, nagu see lubadus teadusleppe sõlmimisel anti.