Üheks põhjuseks tõi Hussar asjaolu, et valitsusel pole praegu raha, mistõttu peab EKRE kasutama valijate mobiliseerimiseks üha tugevamat retoorikat.