Petitsioonis rõhutatakse, et ERR-is, mis tegutseb maksuraha toel, peavad saama reaalselt ja tasakaalustatult kajastatud poliitilise ja ilmavaatelise spektri erinevad positsioonid. Muu hulgas olevat see vajalik ühiskonna lõhestumise pidurdamiseks ning sotsiaalse sidususe suurendamiseks.

Seetõttu nõutakse petitsioonis, et rahvusringhäälingu poliitikateemaliste saadete juhtidena kaasataks "liberaalide" kõrval ka "selgelt rahvuslik-konservatiivsete" vaadetega inimesi ning et liberaalide juhitud saadetega paralleelselt kutsutaks ellu samalaadsed saated, mille juhtimine antaks "konservatiivide" kätte.

Pinnuks silmas on Objektiivi petitsiooni autoritele Vikerraadio saade "Samost ja Sildam", Raadio 2 saade "Olukorrast riigis" ning ETV saated "Esimene stuudio", "Foorum" (mida pole enam isegi eetris – toim) ja "Ringvaade".

Nii Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek kui ka ETV peatoimetaja Marje Tõemäe leiavad, et mõlemas kanalis on piisavalt hästi esindatud kõik maailmavaated. Samas lähtutakse ajakirjanike töölevõtmisel siiski nende oskustest, mitte vaadetest.

"Meil töötab nii liberaalse kui konservatiivse ilmavaatega inimesi," ütles Ingrid Peek Delfile. "Maarja Vaino (Mart Helme tütar ja Martin Helme kaksikõde – toim) teeb kultuurisaadet "Vasar". Hardo Pajula tegi meil kommentaare enne, kui ta omal soovil lahkus täies mahus (Raadio) Kukusse ja Postimehesse. Peeter Helme töötas meil pikalt enne, kui ta edutati Postimehesse", loetles Peek konservatiivse ilmavaatega Vikerraadio kaastöötajaid. "Meie ajakirjanikud on täiesti professionaalsed, võimelised ilma ülesköetud emotsioonideta käsitlema kõiki aktuaalseid teemasid," lisas ta.

"Kuna me ei vali saatejuhte maailmavaate järgi, siis ma ei näe sellel küsimusel enda jaoks mingit teemat," ütles Marje Tõemäe Delfile. "Me valime saatejuhte ikka professionaalsuse järgi, mitte maailmavaate järgi," märkis ta.