Kohtumise fookuses olid küsimused, kuidas teha tõhusamat koostööd Eestis ja väljaspool Eestit elavate eestlaste vahel ning kuidas diasporaa võimeid ning võimalusi paremini kasutada Eesti arengu ja julgeoleku heaks.

„Ülemaailmne eestlaskond on meie suur rikkus ja potentsiaal,“ sõnas kohtumisel osalenud rahvastikuminister Solman. „Pean äärmiselt oluliseks valitsusliidu alusleppes seatud eesmärki algatada Globaalse Eesti programm ülemaailmse Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks.“

Minister lubas juba enne suve viia valitsuse istungile ettepaneku ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamiseks. „Komisjoni moodustamine annab võimaluse edasistesse aruteludesse valitsuse tasandil kaasata kõigi suuremate väliseestlaste katusühenduste esindajad,“ lisas Solman.

"Toetame ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamist, milles osalevad mitmete erinevate valdkondade ministrid ja Eesti diasporaa esindajad. Oleme omalt poolt viljakaks koostööks valmis. Samuti peame väga vajalikuks esimese Globaalse Eesti riikliku programmi väljatöötamist, mis oli varem vaid idee tasandil“, ütles MTÜ Globaalsed Eestlased pressiesindaja Sirje Kiin

Kohtumistel osalesid MTÜ Globaalsed Eestlased esindajad Kanadast, USAst ja Rootsist, samuti välisministeeriumi, haridusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

MTÜ Globaalsed Eestlased alustas tegevust 2018. aasta novembris. Eesmärgiks on esmakordselt alustada Eesti valitsuse tasandil konkreetset koostööd Eesti diasporaa ja Eesti riigi vahel, mis varem on piirdunud enamasti vaid hariduslike ja kultuuriliste kontaktidega.