"Enne ülekäigule lähenemist lasi rongijuht ennetavalt mitu korda vilet nii nagu on rongijuhtidel kombeks seda teha ülesõitudele ja ülekäikudele lähenedes," sõnas Adamberg.

Märganud ratturit, lasi juht märguandeks veel täiendavat tugevat rongivilet ning tegi avariipidurduse, kuid kahjuks rattur ei peatunud. "Elroni nimel avaldan kaastunnet hukkunu lähedastele," sõnas ta.

Sündmuse asjaolud on veel täpsustamisel.

Adamberg selgitas, et rongijuht annab vilet enne ülekäigu- või ülesõidukohta, ooteplatvormi, lähenemisel teekõverikule või muule halva nähtavusega kohale, lähenemisel inimestele ning kohtades, kus on vile laskmist kohustav signaalmärk. Lisaks annab rongijuht vilet lähenemisel vastutulevale rongile ja vastutuleva rongi sabaosast möödasõitmisel ning kohtades, kus on märgata ohtu.

"Rongijuhi tegevust, sealhulgas eeskirjade ja juhendite täitmist kontrollitakse nii meie ettevõttesiseselt kui ka riiklikul tasandil," märkis Adamberg. Ettevõttesiseselt teevad seda kvaliteedijuht, instruktorjuhid ning liiklusspetsialistid. Nädalas viiakse tavaliselt erinevatel liinidel läbi mitmeid kontrolle.

"Meie rongides on elektroonilise sõiduandmestiku süsteem, mis salvestab kogu rongijuhi tegevuse," selgitas kommunikatsioonijuht. Selle alusel teostavad liiklusspetsialistid kontrolli iga päev. Seniste kontrollide tulemuste põhjal on selgunud, et vilede laskmise nõuete osas Elronil rikkumisi ei ole.

Riiklikul tasandil teostab kontrolli ka tehnilise järelevalve amet.