Mullu, kui riigipea töötas kuu aega Narvas ja Ida-Virumaal, sai see positiivse ja sooja vastuvõtu osaliseks. “Kohalike inimeste jaoks oli presidendi töötamine seal oluline ning ka laiemalt oli võimalik selle piirkonna tublisid inimesi, ettevõtteid, tegevusi esile tõsta, tunnustada,” rääkis presidendi nõunik Taavi Linnamäe. Pärast seda on mitmete teiste piirkondade inimesed ka kantselei käest küsinud, kas sarnased kontsentreeritud tähelepanu saaks ka teistele piirkondadele pöörata.

“Sestap ongi plaan sel sügisel töötada septembrikuus pikem periood Kagu-Eestis. Nii nagu Ida-Virumaagi puhul, kuigi ööbimiskoht oli Narvas, tegutsesime selle aja jooksul üle terve maakonna ja natuke naabermaakondadeski,” edastas Linnamäe. Presidendil on plaan ka seekord mitte olla vaid ühes linnas, vaid töötada pisut laiemas regioonis. Kas peamine ööbimiskoht saab olema Räpina, Otepää, Võru või mõni muu Kagu-Eesti koht, on veel lahtine. Ilmselt ei viibi president Kagu-Eestis tervet kuud, kuid täpsem periood pole veel paigas.

Otsus langetati talvel

Otsus presidendi ajutisest viibimisest Kagu-Eestis sai tehtud juba talvel. “Näiteks jõulude ajal sai seda arutatud ka Setumaa ülemsootskaga, kui ta Kadriorus käis. Kagu-Eesti inimesed ongi aastaid silma paistnud ka ise väga aktiivselt oma huvide eest seismisega,” selgitas Linnamäe. “Aga valimisteni, mida sahinates sahistati, oli tol hetkel veel mitu kuud aega.”

Kantselei ajutise kolimise eesmärk on pöörata piirkonnale ja seal tegutsevatele inimestele rohkem tähelepanu. Samuti saab paremini fokusseerida just Kagu-Eesti muredele ja eripäradele. “See on see, mida riigipea teha saab – suunata nii-öelda prožektori mingitele teemadele, piirkondadele, inimestele. Tõsta esile ja tunnustada neid inimesi, ettevõtteid, kes sea piirkonnas tegutsevad,” lausus Linnamäe. “Samas annab visiit võimaluse näidata, et Tallinnast Kagu-Eestisse on täpselt sama lühike maa kui Võrust või Põlvast Tallinnasse.”

President koos kantseleiga tahab Kagu-Eestis pöörata tähelepanu kõigele sellele, mis on piirkonnas iseloomulik ja millega inimesed seal tegutsevad. Linnamäe tõi näiteks kohalikud koolid, ettevõtted, aktiivsed kogukonnad ja hoolekandevõrgustikud. “Teisalt püüame ka seda igapäevast tööd tuua Kagu-Eestisse, mida muidu teeme Tallinnas Kadriorus. Lisaks soovime kindlasti kohtuda paljude kohalike inimestega nii ametlikumas kui vabamas õhkkonnas,” selgitas nõunik.