Maksu- ja tolliametis töötanud Lehisel on olemas valdkonna teadmised, pikaajaline kogemus meeskonna ja protsesside juhtimises ning strateegilises planeerimises.

Lehisel on magistrikraad õigusteadustes ning tema tugevuseks on haldusõiguse ja avaliku sektori toimimise tundmine.

Lehis asub andmekaitse inspektsiooni peadirektorina tööle 19. augustil. Peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

Avaliku konkursi andmekaitse inspektsiooni peadirektori ametikohale korraldas riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.