Tegemist on haridus- ja teadusasutuste jaoks prioriteetse küsimusega, kuivõrd neil on soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi kohustus soolist võrdõiguslikkust edendada, mitte vaid ebavõrdset kohtlemist ära hoida.

Eesti meedias kajastatud juhtumid näitavad, kui keeruline oli ahistatul ka ohtrate dokumentide olemasolul selgeks teha ahistamise toimumist ning kuidas ülikooli töötajatel puuduvad teadmised ahistamise juhtumitega toime tulemiseks. Samas puudub Eestis ülevaade mil määral ja missugustes vormides soolist ja seksuaalset
ahistamist ülikoolides tajutakse ning kuidas suhestuvad sellised soolistatud kogemused teiste sotsiaalsete kategooriatega (näiteks rahvus, keeleoskus).

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et reeglina ei raporteeri ohvrid seksuaalse ahistamise juhtumeid ülikoolile, kuna kardetakse, et neid ei võeta tõsiselt ja tulemuseks võib olla avalikkuse tähelepanu ning ohvrisüüdistamisega kaasnev lisatrauma. Võib eeldada, et sarnane muster eksisteerib ka Eestis, mistõttu ei saa eeldada, et dokumenteeritud kaasuste vähesus tähendab probleemi puudumist.

Uuring kaardistab probleemkohti ning toob välja varasemaid kohalikke ja rahvusvahelisi praktikaid, mille abil on võimalik tõsta erinevate osapoolte teadlikkust ning aidata eelkõige kõrgkoole probleeme adresseerivate poliitikate väljatöötamisel.

Tänasega algab uuringu esimene etapp. Küsitlust viiakse läbi 16. maist kuni 27. juunini, eesmärgiga kaardistada kuue avalik-õigusliku ülikooli (EMÜ, EKA, EMTA, TLÜ, TTÜ, TÜ) üliõpilaste kogemusi, hoiakuid ja teadlikkust soolisest ja seksuaalsest ahistamisest.

Küsitlust aitab läbi viia TÜ Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE). Küsimustikule vastanutel on võimalik osaleda kinkekaartide loosimises. Loosi läheb kaks 50-eurost Tartu Uue Teatri kinkepiletit, kaks kutset Paide teatri järgmise hooaja etendustele ja kolm 100-eurost Partnerkinkekaarti.

Küsitlusele on võimalik vastata eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid