Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova vahendas, et 23-aastase Tiiduga sõlmiti kokkulepe, millega mõisteti isik süüdi süstemaatilises juhtimisõiguseta juhtimises ning määrati 8 kuud vangistust.

Sellele lisandus varasem maakohtu karistus, mille järgi on varasemalt põhjustatud liiklusnõute rikkumisega seoses inimesele raske tervisekahjustus. See otsus lisas mõistetavale karistusele ärakandmata karistus 5 kuud 21 päeva vangistust ning kokku mõisteti Tiidule 1 aasta 1 kuu ja 18 päeva pikkune vangistus, mis tuleb reaalselt vanglas ära kanda.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Liis Vainola sõnul oli käesolevas kriminaalasjas raskendavaks asjaoluks kahtlemata fakt, et Tiidu autos viibisid lisaks temale veel kolm isikut, kelle elu ta oma tegevusega ohtu seadis, nende hulgas ka 3-aastane laps.

„Lisaks nähtub kriminaalmenetluse materjalidest, et ohtu ei seatud üksnes autos viibinud isikuid, vaid tegemist oli emadepäeva keskpäevaga, kui linnatänavatel viibis palju rahvast ning jääb vaid tänada, et nimetatud kihutamisel ei olnud inimohvreid,“ lisas prokurör.

Prokuratuur taunib sellist käitumist ja rõhutab, et lisaks juhile peavad kõik autos viibivad isikud tagama liikluses ohutuse, mitte õhutama mootorsõiduki juhti liiklusohtlikule käitumisele. Antud tegevusele ei ole õigustust ning sellistele sündmustele reageeritakse õiguskaitseorganite poolt jõuliselt.

Mehele mõistetud vangistus pööratakse täitmisele kohtuotsuse jõustumisel.