„Ülikoolile on tööandjana suur tunnustus, et nii finantsjuhi kui ka kantsleri konkursil osalesid märkimisväärsete kogemuste ja suure potentsiaaliga inimesed, kellega oleks kahtlemata au koos töötada,“ rääkis TÜ rektor Toomas Asser. „Samas eristusid nii Kstina kui ka Kalle kandidatuurid nende väga hea ülikoolitunnetuse, oma vastutusvaldkonna suurepärase tundmise ja kindla arusaamaga ülikooli edasisest arengust. Peale selle on nad juba kohusetäitjatena suutnud end tõestada võimekate juhtide ja rektoraadi meeskonda hästi sobivate kolleegidena.“

Kantsleri valiku tegemisse oli kaasatud ka Tammiste Personalibüroo , mis korraldas kandideerimisdokumentide alusel välja valitud isikutega vestlused, aitas teha kandidaatide taustakontrolli ja andis neile oma hinnangu. Vestlusvooru läbisid ka finantsjuhi kandidaadid.

Kstina Vallimäe puhul tõstsid hindajad esile ülikoolile pühendumist, püüdlemist parimate tulemuste poole ja seda, et ta on kohusetäitjaks olemise lühikese aja jooksul asunud lahendama ülikooli jaoks olulisi küsimusi. Vallimäe on Tartu Ülikoolis töötanud alates 1999. aastast, mil ta asus tööle kinnisvaraosakonna juristina. Alates 2012. aastast töötas ta rektoraadi büroos juristi ning haldus- ja majandustegevuse nõunikuna. Ta on 1999. aastal omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi õigusteaduse erialal ja 2016. aastal cum laude magistrikraadi finantsjuhtimise erialal.

„Otsustasin kantsleriks kandideerida väga pika kaalumise järel, kui mõistsin, et mul on suur tugi ülikooli juhtkonnalt, kellega on tekkinud väga hea meeskonnatunnetus. Lisaks on mul kantslerina harukordne võimalus anda oma panus ülikooli uue arengukava koostamisse ja täitmisse,“ rääkis Vallimäe.

Kalle Hein töötas Tartu Ülikooli rahandusosakonnas analüüsi peaspetsialistina alates 1999. aastast, alates 2010. aastast oli ta ka eelarvetalituse juhataja. 2018. aasta augustis asus ta tööle finantsjuhi kohusetäitjana. Ta on õppinud Tartu Riiklikus Ülikoolis matemaatikat ning tal on füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraad.

Finantsjuhi kohusetäitjana juhtis Hein edukalt ülikooli 2019. aasta eelarve koostamist ja on töötanud välja ka 2020. aasta eelarve koostamise põhimõtted. Tema eelseisvatest ülesannetest üks tähtsamaid on ülikooli finantsstrateegia uuendamine.

„Kandideerisin finantsjuhi kohale, kuna olen ülikooli finantssüsteemiga väga hästi kursis, mul on pikaajaline kogemus ja minu panust on ka märgatud. Usun, et olen sellel ametikohal, küll kohusetäitjana, viimase kaheksa kuu jooksul hästi hakkama saanud,“ ütles Kalle Hein. Oma tulevaste tööülesannete kohta märkis ta: „Suurimateks väljakutseteks on IT-lahenduste abil paberimajanduse vähendamine ja akadeemilistele struktuuriüksustele parima toe tagamine. Samal ajal ei saa ära unustada üldist riikliku finantseerimise heitlikkust, millest tulenevaid probleeme tuleb ülikooli sees lahendada.“

Märtsi lõpus välja kuulutatud TÜ Narva kolledži juhi konkurss luhtus, sest komisjoni hinnangul ei vastanud kumbki kahest kandidaadist esitatud nõuetele. Uueks juhi kohusetäitjaks saab alates 1. juunist senine TÜ personaliarenduskeskuse juhataja Marek Sammul.

Sügisel kuulutab ülikool kolledži direktori leidmiseks välja uue konkursi. Sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa sõnul oli praegu parim lahendus leida uus juhi kohusetäitja. „Väga oluline on tuua kolledži etteotsa keegi väljastpoolt, kes analüüsiks olukorda värske pilguga, alustaks vajalike arendustegevustega ning seaks kolledžile konkreetseid tulevikuplaane,“ rääkis Eamets. „Marek Sammul aitab kohusetäitjana tagada, et kolledži areng jätkuks ka seni, kuni otsime kolledžile väärilist püsivat juhti.“

Juunikuu jooksul selguvad ka TÜ muuseumi ja TÜ raamatukogu direktori leidmiseks korraldatud konkursside tulemused.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid