Pidulikul avamisel tervitas kokkutulnuid Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu, kes nüüdsest kureerib pealinna prügimajandust. Sõna võtsid MTÜ Keskkonnateenused juhatuse liige Kristjan Mark, jäätmejaama ehitaja Maatriks-RP osaühingu esindaja Madis Tomber, Põhja-Tallinna linnaosa vanema kohusetäitja Julianna Jurtšenko.

Avatav jäätmejaam asub Paljassaare põik 5 kinnistul, kus kuni 2016. aasta lõpuni toimus ohtlike jäätmete käitlemine. Jäätmejaama haldas Epler&Lorenz AS. Jaam suleti 2017. aasta alguses, territoorium puhastati jääkreostusest ning tehti jäätmejaama renoveerimistööd.

Jäätmejaamas on tänaseks uuendatud kontorihoone ja platsi asfaltkate, ehitatud uus piirdeaed ning soetatud uued jäätmemahutid liigiti kogutavate jäätmete vastuvõtmiseks. Renoveerimistööd koos projekteerimisega läksid maksma ca 540 000 eurot.

Paljassaare jäätmejaamas võetakse linnaelanikelt piiramatus koguses tasuta vastu vanapaberit ja kartongi, pakendeid, toiduõli ja –rasva, vanametalli, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, kasutuskõlblikku mööblit.

Piiratud koguses saab tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud aia- ja haljastusjäätmeid (0,6 m3), kasutuskõlblikke riideid (0,6 m3), töötlemata puitu (1 m3), markeeritud plastijäätmeid (1 m3), rehve (8 tk), betooni (1 m3), eelsorteeritud telliseid (1 m3), plaate ja keraamikatooteid (1 m3), lehtklaasi (1 m3) ja teatud koguses erinevaid ohtlikke jäätmeid.
Muid jäätmeid ja piirkoguseid ületavaid jäätmekoguseid saab üle anda jäätmejaama hinnakirja alusel. Jäätmeid võivad tuua kõik Tallinna elanikud, kuid eriti soodsas asukohas on uus jäätmejaam just Põhja-Tallinna elanike jaoks.

Paljassaare jäätmejaama ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlemine võtab veel aega, seetõttu ei saa jaamas neid üle praegu anda. Elanikke hakkab Paljassaare jäätmejaam teenindama sarnaselt teiste Tallinna jäätmejaamadega. Jaam on suletud teisipäeviti. Tööpäevadel teenindab Paljassaare jaam kella keskpäevast õhtul kaheksani, laupäeval ning pühapäeval on jaam avatud kell 10 - 18.

Lisaks Paljassaare jaamale on Tallinnas avatud ka jäätmejaamad Pärnamäel, Rahumäel ning Pääskülas. Tallinna linnal on kavas lähiaastatel avada ka jäätmejaam Haabersti ning Kristiine linnaosade piirile jääval Mustjõe tänav 40 kinnistul.