PEN-i Eesti liikmed toovad pöördumises välja asjaolu, et on murelikud vaba kriitika piiramise ja valede levikuga, mida saadavad poliitikute isiklikud rünnakud. Avaldame pöördumise täismahus.

Eesti PEN väljendab oma muret viimastel nädalatel toimuvate protsesside pärast, mis ilmutavaid selgeid märke ajakirjandusvabaduse vähenemisest. 28 aastat kestnud vaba ja demokraatliku ühiskonna areng näib olevat takerdunud.

Nagu on sätestatud Rahvusvahelise PEN-i hartas, usub PEN, “et vaba kriitika valitsuse ja institutsioonide aadressil on vajalik, et maailmas hakkaks kehtima paremini organiseeritud poliitiline ja majanduslik kord. Et vabadus eeldab vabatahtlikke piiranguid, tõotavad PENi liikmed, et nad võitlevad selliste vaba ajakirjanduse väärnähtuste vastu, nagu seda on valeandmete avaldamine, tahtlik valetamine ning faktide väänamine poliitiliste ja isiklike eesmärkide saavutamiseks.”

On peaaegu uskumatu, et tänases Eestis tuleb kokku puutuda nii vaba kriitika piiramise kui ka valede levikuga, mida saadavad isiklikud rünnakud. Ühelt poolt avaldatakse ühe valitsuspartei Riigikogu liikme poolt toimetatud internetiportaalis jätkuvalt agressiivselt sõimavaid artikleid kõigi selle partei kriitikute vastu. Teiselt poolt aga peavad avalik-õigusliku ja juhtiva erameedia toimetajad vajalikuks manitseda oma ajakirjanikke “tasakaalustatuse” ja “mõistlikkuse” põhimõtteid rõhutades selle partei juhtfiguuride seisukohti, sh avalikku valetamist mitte kritiseerima. Väljendid, mida avalikes esinemistes kasutab valitsuse liige, võivad maksta ajakirjanikule tema töökoha.

Leiame, et selline olukord on vastuvõetamatu ning selle leevendamiseks ei piisa pelga mulje loomisest, et ajakirjandusvabadus ei ole ohus. Taunime kõiki tsensuuri ilminguid, samuti tegevusi, mis sunnivad ajakirjanikke enesetsensuurile. Kutsume ajakirjandusväljaannete toimetajaid üles seisma vastu poliitilisele survele ning katsetele normaliseerida autoritaarseid tendentse, samuti avaldame toetust kõigile ajakirjanikele, kes on pidanud kujunenud olukorras oma seisukohtade pärast kannatama.

Eesti PEN-klubi juhatuse nimel

Roman Fokin

Kätlin Kaldmaa, president

Mari Peegel

Rein Raud