"Põhiseadusliku korra väljendi ja Eesti omariiklusega ei mängita. Eriti ei saa seda teha siseminister," sõnab Raik Delfile. "Paratamatult tekib kahtlus, et minister Helme usubki süvariigi, igal pool varitsevate agentide, jälitamise ja uurimisorganite kallutatuse olemasolusse," arvab ta. "Olin kaua aega arvamusel, et härra Helme on tark mees ja alahindab sellise jutuga vaid oma valijat. See ei ole ilmselt nii. Ta usubki sellesse, mida räägib."

Raik märgib, et paratamatult tekib küsimus, kas härra Helme sobib oma igapäevaseks muutunud tegelikkust vääriti käsitlevate väljaütlemistega üleüldse siseministriks.

"Minister Kuusik pidanuks ministrikohast loobuma kui ta vassis oma kiiruse ületamise ja alkoholipromillide osas. Kõik järgnenu on nii uskumatu kui ka piinlik. Vägivalla osas toob selguse prokuratuur ja politsei. Punkt," ütleb Raik lõpetuseks.

Mart Helme saatis täna meediale avalduse, kus tõi välja, et Kuusiku suhtes algatatud nõiajaht on uus maamärk Eesti poliitilises võitluses. Helme leiab, et peab siseministrina hakkama taastama Eesti põhiseaduslikku korda, mille järgi kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.