"Eesti põhiseaduslik kord on tagatud ja riik toimib," rõhutas Pevkur. "Loomulikult saab kriminaalkorras kedagi süüdi tunnistada ainult kohus, ent selle eelduseks on sõltumatu ja objektiivne uurimine ja kohtupidamine," lisas ta.

"Ma väga loodan, et siseminister Helme ei sekku tänaseks eksminister Kuusiku kriminaalasja uurimisse ja laseb uurijatel oma tööd teha," ütles Pevkur. "Vastasel korral oleme olukorras, kus üks poliitiline minister muutub oma tegevusega ise ohuks põhiseaduslikule korrale."

EKRE esimees ja siseminister Mart Helme ütles oma tänases avalduses, et "Marti Kuusiku suhtes algatatud nõiajaht on uus maamärk Eesti
poliitilises võitluses".

"Pean täiesti vastuvõetamatuks, et inimeste elu on hakatud Eestis
hävitama ilma uurimise ja kohtuotsuseta ning anonüümsetele kommentaaridele toetudes," lisas Helme.

"Pean vastuvõetamatuks, et poliitilise ärategemise nimel on hakatud jalge alla talluma süütuse presumptsooni kui õigusriigi kõige olulisemat printsiipi," märkis Helme. Süütuse presumptsiooni põhimõtte vastu eksis tema sõnul esmaspäeval riigikogus rängalt ka president Kersti Kaljulaid, kui lahkus Marti Kuusiku ametivande andmise ajaks riigikogu saalist.

"Näen, et pean siseministrina hakkama taastama Eesti põhiseaduslikku
korda, mille järgi kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus," rõhutas Helme.

EKRE esimees kinnitas, et toetab Marti Kuusiku otsust ministriametist lahkuda ning keskenduda enda ja oma pere kaitsmisele. "Soovin õiguskaitseorganitele edu tõe väljaselgitamisel."

Lähiajal esitab EKRE peaminister Jüri Ratasele ka uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi.