"Marti Kuusiku suhtes algatatud nõiajaht on uus maamärk Eesti poliitilises võitluses. Poliitiku hävitamiseks ei peljata enam räpasesse mängu kiskuda kogu perekonda, naist ja alaealisi lapsi," märkis Helme.

Ta rõhutas, et peab täiesti vastuvõetamatuks, et inimeste elu on hakatud Eestis hävitama ilma uurimise ja kohtuotsuseta ning anonüümsetele kommentaaridele toetudes.

"Pean vastuvõetamatuks, et poliitilise ärategemise nimel on hakatud jalge alla talluma süütuse presumptsooni kui õigusriigi kõige olulisemat printsiipi," lisas ta. Süütuse presumptsiooni põhimõtte vastu eksis esmaspäeval riigikogus rängalt president Kersti Kaljulaid."

Helme leiab, et peab siseministrina hakkama taastama Eesti põhiseaduslikku korda, mille järgi kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus.

"Toetan Marti Kuusiku otsust ministriametist lahkuda ning keskenduda enda ja oma pere kaitsmisele. Soovin õiguskaitseorganitele edu tõe väljaselgitamisel," lausus Helme. "Lähiajal esitame peaminister Jüri Ratasele uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kandidaadi nime."