Scoutspataljoni ülema kolonelleitnant Tarmo Kundla sõnul oli õppus edukas ning kompaniid on valmis nii Kevadtormiks kui ka sõjaaja ülesannete täitmiseks.

„Hoolimata äärmiselt kõrgest tuleohust saime planeeritud protseduurid ja manöövrid läbi harjutada. Kahjuks saime sel korral oluliselt vähem lasta, kuid saame selle kompenseerida lähiajal Eestis ning sügisel uuesti Lätis,“ ütles Kundla. Kolonelleitnandi sõnul kulus laskepäevadel umbes kolmandik ajast tulekahjude kustutamisele, mistõttu avaldab ta toetuse eest tänu Adaži polügoonile.

Nelja päeva jooksul harjutati soomusjalaväekompaniide kaitsvaid ja ründavaid tegevusi. Lisaks Scoutspataljoni toetusüksustele aitasid õppusel veel Belgia lahingugrupi tankitõrje-, pioneeri- ning miinipildujaüksus, Viru jalaväepataljoni miinipildujarühm ja õhutõrjepataljoni kaitseväelased. Meditsiinilist toetust aitas tagada tagalapataljoni meditsiinirühm ning lahinglaskmiste korraldamist toetas toetuse väejuhatuse sihtmärgimeeskond.

Kaitseväe tehnikast olid õppusele kaasatud Scoutspataljoni lahingumasinad CV-9035, soomustransportöörid Sisu ning pioneeritank ja sillatank. Belgia kontingent oli Adažis lahingumasinatega Piranha ning pioneeri- ja sillatankiga.

Kokku võttis õppusest osa ligi 500 Eesti ja üle 100 Belgia kaitseväelase. Õppusel osalevate üksuste kolonnid liiguvad tagasi Eestisse homme, marsuudil Kadaga–Ikla-Pärnu Paide-Mäo-Tapa.