„Täna algatati Luganski rahvavabariigis dokumentide sisseandmise protsess Vene Föderatsiooni kodaniku passi saamiseks,” ütles Passetšnik. „Täna nägin ma dokumentide sisseandmise kohtades suuri järjekordi, mis annab tunnistust sellest, et passi saada soovijaid on väga palju. Vabariigi juhtkond teeb omalt poolt tänasel päeval kõik võimaliku selleks, et dokumentide sisseandmise protsess oleks meie kodanikele maksimaalselt lihtne ja mugav.”

Passetšnik ütles, et peamise koormuse võtab enda peale siseministeerium, mis võtab dokumendid vastu, kontrollib nende õigsust ja toimetab need Venemaale. Aitab ka justiitsministeerium.

„Täna omab Luganski rahvavabariigi kodaniku passi umbes 200 000 inimest,” ütles Passetšnik. „Aga seoses viimaste sündmustega – meile teadaoleva dokumendi allkirjastamisega – on järjekorrad Luganski rahvavabariigi kodaniku passi saamiseks märkimisväärselt kasvanud.”

Passetšniku sõnul tuleb kodanike viimine Venemaale kodakondsuse saamiseks läbi viia organiseeritult.