Eesti kauplustes müüdavatel munadel on peal tempel, mille nägemiseks
tuleb avada munakarp. Munakoodi esimene number tähistab lindude pidamisviisi: number 0 märgib mahemune; 1 vabalt peetavate kanade mune; 2 õrrekanade mune ning 3 puuris peetavate kanade mune. Mida madalam number, seda paremad on kanade elutingimused.

„Puurikanade kannatused on ühed suurimad loomade heaolu probleemid maailmas,” sõnas organisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering.

„Et kulusid kokku hoida, peetakse ühes puuris korraga kuni mitukümmend lindu, kellest igaühel on kasutada vaid sisuliselt A4 paberilehe suurune ala. Need on väga õnnetud loomad, kes ei saa isegi liikuda ega tiibu sirutada,” sõnas Mering.

Loomakaitsjate sõnul soovivad tarbijad teha loomasõbralikke valikuid,
kuid tihti puudub neil selleks vajalik info või neid eksitavad tühjad reklaamlaused. „Templit saab aga usaldada,” rõhutas Mering.

Eestis on teatanud puurikanade munade müügist või kasutamisest
loobumisest Rimi, Maxima, Stockmann, Vapiano, Tokumaru, Swissotel, R-Kiosk, McDonald’s ja Subway. Hiljuti liitus nimekirjaga ka Fazer.