„Üksuse kui terviku valmisolek NATO juhitud rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile Resolute Support siirdumiseks on hea. Meil on tugev ning üksteist mõistev allüksus, rühmas on pädevad jao- ja meeskonnaülemad,“ ütles Estpla-31 ülem leitnant Oliver Kelder.

Lõpuharjutuse käigus loodi üksusele võimalikult missioonipiirkonnale sarnane keskkond ning tegevused. Afganistanis ettetulevate tegevuste imiteerimisel lõid harjutuse korraldajad erinevaid ohusituatsioone, mis operatsioonipiirkonnas ette võivad tulla. Selliste situatsioonide hulka kuulusid eskorditavate ametnike kaitse, tänaval toimunud käsitulirelvarünnak ning sellest tekkinud ohuolukorrale reageerimine, eskorditavatele ametnike ründamne nii külm- kui tulirelvaga, kannatanutega tegelemine ja transport ning tegelemine erinevatest lõhkekehadest tekitatud ohusituatsioonidega.

Väljaõppe raames tehti koostööd varasemalt samal missioonil osalenud kaitseväelastega ning koolitajatega kaitseväe peastaabist, toetuse väejuhatusest ja sõjaväepolitseist.

Mai keskpaigas Afganistani suunduva kontingendi põhiline üksus on Scoutspataljoni sõduritest koosnev jalaväerühm Estpla-31, mis hakkab teenima Kabulis. Eesti üksuse põhiülesanneteks kuuekuulise rotatsiooni ajal on liitlaste instruktorite ja nõustajate ning kohalike nõunike kaitse ja eskort.