Lääne diplomaatide sõnul nõudsid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa Iraanilt kogu tuumakütusetsükli tööde lõpetamist, eriti puudutab see pommi valmistamiseks kasutatava uraani rikastamist.

Euroopa Liidu kolmik pakkus esmaspäeval Viinis algavaks Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) kohtumiseks välja resolutsioonikava, mis annaks Iraanile novembrini aega kõigi tema tuumaprogrammi puudutavate kahtluste hajutamiseks.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Hamid Reza Asefi teatas selle peale, et Iraanil ei ole kavas lõpetada töid tuumakütusetsükli vallas.

“Kui eurooplased ja rahvusvaheline kogukond tagavad garantiid, et tuumatehnoloogia on mõeldud rahumeelseteks eesmärkideks, oleme me valmis garantii andma,” kinnitas ta ja lisas, et tuumatehnoloogia arendamisest ei kavatseta mingil juhul loobuda.

Kolmiku resolutsioonikavas ei ähvardata Teherani automaatselt ÜRO Julgeolekunõukokku kaevata, kui ta tähtajast kinni ei pea, kuigi Washington seda sooviks.

USA süüdistab Iraani rahumeelse aatomienergiaprogrammi varjus salaja tuumarelva valmistamises, mida Teheran kategooriliselt eitab. IAEA on leidnud, et Iraan on mitmeid tuumaprogrammi osi varjanud, kuid otsest viidet relvaplaanidele avastatud ei ole.