„Vastuoluliselt direktiivil on suur mõju ettevõtlusvabadusele,
sõnavabadusele ja privaatsusõiguse põhimõtetele. EKRE ei toeta ühelgi
tasandil direktiive, mis toovad kaasa sõnavabaduse ja internetis leviva
info piiramise,“ ütles Kuusik.

„Peame püüdlema maksimaalse internetivabaduse poole. Nii nagu 2012.
aastal palju kõneainet ning meeleavaldusi põhjustanud ACTA-leping on ka
tänane autorikaitse direktiiv väga vastuoluline.“

Kuusik kavatseb tulevase ministrina laua äärde kutsuda internetivabadust
kaitsvad aktivistid, kes on tähelepanu juhtinud praeguse direktiivi
puudustele.

"Eesti ettevõtjate ja teiste asjast huvitatud pooltega tuleb koos
kindlaks teha direktiivi puudujäägid ning analüüsida selle mõju
internetikasutajatele, ettevõtetele ja võimalikku riivet sõnavabaduse
suhtes. Võimalik, et juba suvel kogunev uus europarlamendi koosseis
suhtub sellesse direktiivi oluliselt kriitilisemalt.“