Toomla tõi välja, et RE ja SDE valitsuse moodustamise aluste dokument algab dramaatiliselt, tõstatatud on ülimalt olulised probleemid ja küsimused, seatud on ambitsioonikad sihid, kuid puuduvad lahendused.

"Oleksin lootnud, et kuna algus on väga dramaatiline, siis peaks seal olema välja pakutud paari põhimõttelise teema lahenduskäigud: mida demograafilise olukorraga peale hakata või kui nad ütlevad, et viivad majanduse uuele arengutasemele, siis võinuks selle lahti rääkida. Pühenda kümme minutit, et selgitada, mis asi on uus arengutase," soovitas Toomla.

Teksti üldpilti hinnates ütles Toomla, et tegemist on tugeva sotsiaaldemokraatliku tekstiga. "Sotside intellektuaalid on oma tahte Reformierakonna inimestele peale surunud. Kasvõi seetõttu, et sotsiaalkaitseküsimused on kõige mahukumad."

Toomla hinnangul pole Reformierakonna jaoks kõige olulisema valdkonna, majanduse, juures peaaegu midagi sellist, mida partei oma valimisplatvormis lubas. "Siit on praktiliselt kõik ära kadunud. Koostöös sotsidega on teravad nurgad maha lihvitud."

Politoloog tõdes, et kahe tõenäoliselt opositsiooni jääva partei valitsemise põhialused kujutavad endast peaasjalikult reaktsiooni Keskerakonna, EKRE ja Isamaa (KEI) koalitsioonileppele, kuid see tekst otseselt KEI leppega ei vaidle. "Tegemist on lühikese tekstiga. Mainitakse mõningaid probleeme ja põhiseaduslikkuse osa juures tuuakse välja õiguste säilitamist, kuid konkreetset otseütlemist ei ole. Kaja Kallas ei lähe esmaspäeval riigikogu ette polemiseerima, ta läheb tutvustama oma seisukohti."

Toomla tõstis esile Kaja Kallase pöördumises kasutatud mitmetähenduslikku lühendit "IKE", mis olevat kogu teksti teravaim torge.

Toomla ennustas, et Keskerakonna, Isamaa ja EKRE liikmed on küll kõik esmaspäeval riigikogus kohal, kuid ei hakka peaministrikandidaadina riigikogu ette astuvat Kaja Kallast küsimustelaviiniga üle valama.

President Kersti Kaljulaid kirjutas viiendal aprillil alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Kaja Kallas kui riigikogu valimistel enim parlamendikohti saanud Reformierakonna esimees.

Kallas kannab esmaspäeval riigikogu ees ette koostöös sotsiaaldemokraatidega valminud valitsemise alused, kuid realistlikku võimalust seda kava peaministrina ellu viima hakata vähemalt esialgu ei teki, sest KEI koalitsioon on sõlminud koalitsioonileppe ja lubanud üheskoos valitsuse moodustada.

Selleks peab riigikogu Kallase plaani maha hääletama ja president siis uuele kandidaadile ehk suure tõenäosusega Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele ettepaneku tegema.