Mustjõgi kulgeb läbi tiheda asustusega aedlinna, mistõttu nädalavahetusel toimunud seminaril „Mustjõe – hoiame linnajõge“ tutvustati oja kaldakindlustuse projekti kohalikele elanikele ja teistele linnajõgede huvilistele. Samuti räägiti Mustjõe kulgemisest vanadel linnakaartidel, veekvaliteedist ja elustikust. Pärastlõunal matkati koos inseneri ja loodusteadlasega oja kaldaid pidi kuni linnutornini Kopli lahe ääres.

Kaldakindlustuse rajamise ja setete eemaldamisega loodetakse vähendada fosfori ja hõljuvainete kontsentratsiooni vees ja üleujutuste tõenäosust oja valgalal.

Tallinna Keskkonnaameti juhtimisel koos kuue projektipartneriga Soomest, Rootsist ja Eestist viiakse läbi projekti „HEAWATER - Läänemere valgala väikeste jõgede tervendamine toite- ning ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise kaudu“, mille eesmärk on väikeste linnajõgede tervendamine. Tänu sellele vähendatakse reostuskoormust Läänemerele. Projektiga suurendatakse ka teadlikkust linnajõgedest kui mitmekesisust pakkuvatest maamärkidest linnaruumis.

ÜRO tegevuskava 2030 ja ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid on rahvusvaheliselt olulised kokkulepped. Üheks oluliseks eesmärgiks on mere saastamise vältimine ja vähendamine. Erinevad tegevused Mustjõel annavad oma väikese, kuid olulise panuse maailmamere puhtusesse.

Projekti rahastab suures ulatuses Euroopa regionaalarengu fondi INTERREG Kesk-Läänemere programm. Projekt kestab 2017. aasta märtsist 2021. aasta veebruari lõpuni. Projekti veebileht asub aadressil https://www.tallinn.ee/est/keskkond/HEAWATER