„Raivo Aeg ja Jüri Luik on suure kogemusega oma valdkonna eksperdid, keda tuntakse nii Eestis kui välismaal. Nende panus meie õigusriiki ja julgeolekusse on hindamatu väärtusega,“ ütles Seeder.

„Urmas Reinsalu senine kogemus näitab, et ta on välisministri kohale väga tugev kandidaat. Ta on oma töös justiitsministrina näidanud üles võimekust tuua Eesti huvid ja Eesti jaoks olulised teemad rahvusvahelisele areenile. Kaitseministrina ei lasknud ta end heidutada poliitiliste oponentide kriitikast ja ametiaja jooksul tugevdas ta koostööd meie liitlastega, mille üheks märgiliseks saavutuseks on tänane liitlasvägede alaline kohalolu Eestis,“ lisas Isamaa esimees.

„Kuigi inimesed seostavad Tõnis Lukast ennekõike haridusvaldkonnaga, on talle ka kultuurivaldkonnas vähe võrdväärseid kandidaate. Värskeimaks näiteks tema kompetentsist selles vallas on Eesti Rahva Muuseumi rajamine ja juhtimine. Lukase näol on tulevases valitsuses visiooniga minister, kes suudab leida tuge ka väga suurtele ettevõtmistele,“ rääkis Seeder.

„Demograafia ja vananev rahvastik on üks Eesti tõsisemaid väljakutseid. Isamaa on alati väärtustanud perekonda ja perepoliitikat ning rahvastikuministri koha taasloomine annab võimaluse nende valdkondade põhjalikumaks käsitlemiseks. Riina Solmani töö ja panus näitavad, et lastega pered ja rahvastikuga seotud küsimused on tema jaoks olulised ning pereväärtustele tuginevast poliitikast võidab terve Eesti,“ ütles Isamaa liider.

Seoses Urmas Reinsalu ja Jüri Luige asumisega ministriks vahetub Isamaa fraktsioonis ka kaks liiget. Reinsalu asendusliikmena peaks riigikokku naasma Mart Nutt ja Jürgi Luige asendusliikmena asuma parlamendi liikmeks Heiki Hepner. Mart Nutt kogus riigikogu valimistel Tallinna Mustamäe ja Nõmme valimisringkonnas 1135 ning Heiki Hepner Harju- ja Raplamaa valimisringkonnas 962 häält.