Lugupeetav volikogu esimees,
Head volikogu liikmed ja erakonnakaaslased,

Esmalt lubage tänada võimaluse eest teie ees seista ning silmast silma kohtuda.

Ma tean, et tänase volikogu päevakord keskendub muudele olulistele küsimustele, kuid kindlasti on mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised olulised, sestap paari sõnaga nendest põhimõtetest, millele tuginedes ma võtsin vastu austava ülesande vedada esinumbrina Isamaa nimekirja.

Esiteks, Euroopale ja sellega ka Eestile on jätkuvalt palju neid teemasid ja valdkondi, mis meile muret teevad. Julgeolekuküsimused, ohud idast ja lõunast. Euroopa välispiiri pidamine või pigem selle mittepidamine. Need on küsimused, millega mul tuli üsna detailselt tegeleda oma eelmises ametis.

Isamaa jaoks on julgeolek ja riigikaitse olnud väga olulised teemad, sestap peame ka valimistel neid seletama ja lahti rääkima ning juhul kui saame valijatelt toetuse, siis nende teemadega tuleb jätkata sihikindlat tööd Europarlamendis, seda tuleb teha sama hästi nagu seda Tunne Kelam on kolmes koosseisus teinud.

Kindlasti on meie jaoks oluline majanduslikult tugev ja konkurentsivõimeline Euroopa. Meil on väga tõsised konkurendid suurte ja tõusvate majanduste näol. Konkurendid, kes tihtipeale vilistavad reeglitele ning sellega loovad ebaausaid eeliseid Euroopa ees. Ka sellega tuleb meil Euroopas tegeleda, sest me oleme osa Euroopa majandusruumist ning selle edukus mõjutab otseselt Eesti inimeste eluolu.

Nii nagu me peame seisma võrdsete võimaluste ja ausa konkurentsi eest globaalselt, peame ka Euroopa Liidu sees võitlema selle nimel, et ei oleks nö uusi ja vanu, keda koheldakse erinevalt. Ma pean siin eelkõige silmas põllumajandustoetusi, mida meie põllumeeste euroopa kolleegid saavad rohkem.

Samuti tuleb meil seista selle eest, et meie kultuur, keel, rahvuslik eripära ja eestlaseks olemine ei läheks Euroopas kaotsi. Seda on võimalik tagada läbi riike ühendava liidu ja mitte liitriigi.

Euroopa Rahvapartei, millesse Isamaa Eesti erakondadest ainsana kuulub, saab väga tõenäoliselt ka järgmises parlamendi koosseisus kõige suurema esindatuse ja sellega ka kõige mõjukamaks jõuks. On oluline, et selles jõus oleks esindatud ka Eesti hääl.

Meil on väga tugev nimekiri, kellega koos minna valijatelt toetust küsima. Selleks on tarvis kõigi teie tuge ja aktiivset kaasumist. Ma loodan teie toetusele ja ma olen kindel, et me läheme tegema tugevat tulemust.

Aitäh!