Seoses riigigümnaasiumite loomisega suletakse mitmel pool koolide gümnaasiumiosa. Samuti kärbitakse mõnel pool põhikooliosa, ühendatakse kool lasteaiaga või pannakse kool üldse kinni.

Gümnaasiumiosa suletakse alljärgnevates koolides:

Leisi Keskkool
Keila Ühisgümnaasium
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Tallinna Pääsküla Gümnaasium (Gümnaasiumiosa lõpetab tegevuse 2020)
Puka Keskkool

Mitmes koolis kärbitakse ka põhikooli osa.

Kernu Põhikool (Lõpetatakse III kooliastme tegevus)
Sonda Kool (2019 lõpetatakse II kooliastme tegevus ja 2020 III kooliastme tegevus)

Täielikult suletavad koolid

Ämari Põhikool
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (Kool liidetakse Kohtla-Järve Slaavi Põhikooliga ja lõpetab tegevuse eraldi koolina)
Pikakannu Kool (koolipidajaks Ühing Pikakannu kooli areng)
Tudulinna Kool (Lasteaia osa liidetakse Iisaku Lasteaiaga Kurekell, kooliosa lõpetab tegevuse.)
Leie Põhikool (Kool liidetakse Kalmetu Põhikooliga)
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium (Õpilased saavad soovi korrald jätkata õpinguid Haapsalu KHK-s)