Lõuna Ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Tartu vanglas eluaegset vangistust kandvat 37-aastast kinnipeetavat Juri Ustimenkot mõrvakatses ja samuti vangistust kandvat 55-aastast Nikolai Lilitškini mõrvale kihutamise ja kaasaaitamise katses. Mehi süüdistatakse ka teistes vanglas toime pandud kuritegudes.

Lilitškini suhtumine pole aastatega muutunud - kohtusse saabus ta tervitusega "tere, sead" ja tema lae poole suunatud keskmisi sõrmi saab näha ka fotojäädvustuses.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt lõi Juri Ustimenko 2017. aasta 14. veebruaril kinnipeetavana Tartu vanglas kaaskinnipeetava Nikolai Lilitškini kihutamisel ja kaasaaitamisel žiletiterast modifitseeritud ründevahendiga ametiülesandeid täitnud 50-aastast vanemvalvurit kaela piirkonda. Seejärel lõi Ustimenko valvurit sama ründevahendiga vastu enesekaitseks üles tõstetud kätt.

Süüdistuse kohaselt ründas Ustimenko valvurit tapmise eesmärgil kättemaksuks tema ametialase tegevuse eest. Sellega pani ta toime mõrvakatse ehk tapmise katse kättemaksuks ametialase tegevuse eest isiku poolt, keda on varem karistatud tapmise eest.

Lilitškini süüdistatakse selles, et kallutas ajavahemikul 27.08.2015 – 14.02.2017 Tartu vanglas eluagset vangistust kandvat kaaskinnipeetavat Ustimenkot mõrvama Tartu vangla ametnikke. Selleks julgustas ta Ustimenkot valvuritel päid otsast lõikama ja osutas vaimset tuge ning juhiste näol kaasabi vanemvalvuri tapmiseks. Seepeale panigi Ustimenko vanemvalvuri suhtes toime mõrvakatse. Lilitškin pani sellega toime mõrvale kihutamise ja kaasaaitamise katse.

Lisaks süüdistatakse Ustimenkot selles, et 2017. aasta 17. augustil ähvardas tapmisega ametiülesandeid täitvat valvurit, kelle suhtes ta oli varasemalt toime pannud mõrvakatse. Samuti ähvardas ta tapmisega kahte erinevat valvurit 19.11.2017 ja 04.12.2017. Sellega pani ta toime korduva vägivalla kasutamise võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega.

Süüdistuse järgi viskas Ustimenko 2015. aasta 21. juunil Tartu vangla eluosakonna köögis 54-aastast kaaskinnipeetavat kruusis olnud kuuma veega, mis tabas kinnipeetavat ülakeha piirkonda. Sellega põhjustas Ustimenko kannatanule I ja II astme põletusi. 2017. aasta 23. jaanuaril lõi Ustimenko 31-aastast kaaskinnipeetavat ühel korral käega õla ja näo piirkonda ning jalaga keha piirkonda. Nende tegudega pani ta toime korduva kehalise väärkohtlemise.

Samuti süüdistatakse Ustimenkot selles, et 2016. aasta 25. oktoobril helistas ta Tartu vanglast Politsei- ja Piirivalveameti kliendiinfo numbrile ja teatas, et justiitsministeeriumi hoones või selle parklas on pomm. Justiitsministeeriumi hoonest evakueeriti inimesed ja sündmuskohale saabusid politsei ning demineerijad. Lõhkeseadeldist ei leitud. Sellega pani ta toime avaliku korra raske rikkumise.

Lilitškini süüdistatakse veel 2017. aasta 24. juunil Tartu vangla vanemvalvuri jalaga löömises. Sellega pani ta toime korduva vägivalla kasutamise võimuesindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega.

Ustimenko kannab karistust viie inimese tapmise, kahe inimese mõrvakatse ja mitme muu raske kuriteo eest. Tuntud sarimõrvar on korduvalt küll presidendilt armu palunud, kuid seda pole seda siiani saanud.

Seaduse järgi saab Ustimenko taotleda enda enne tähtaega vanglast vabastamist, kui tal on karistusest kantud 30 aastat ehk 2032. aastal.