15. märtsil otsustas Tallinna ülikooli akadeemiline komisjon, et Rainer Vakra bakalaurusetöö "Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus" on plagiaat. Seetõttu otsustati ka tühistada tema bakalaurusekraad keskkonnakorralduse erialal.

Tallinna ülikooli esindaja kommenteeris lühidalt: "Rainer Vakra suhtes algatatud haldusmenetlus on hetkel veel pooleli, lõplik otsus tehakse paari nädala jooksul. Enne seda Tallinna Ülikool sisulisi kommentaare ei jaga,".

Haldusmenetlust viib haldusorganina läbi Tallinna ülikool. Vastavalt akadeemilise komisjoni hinnangute ja ettepanekute alusel teeb ülikool haldusotsuse vastavalt oma sise-eeskirjades ettenähtud sisepädevusele.

Rainer Vakra kaitsja edastas pärast uudise avaldamist Delfile, et Vakra pole ühtegi vaiet ülikoolile edastanud.