Ministeeriumi avalduses öeldi, et ÜRO tuumajärelevalveamet Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) on kontrollinud selle eksperimendi üksikasju.

Lõuna-Korea riiklik aatomienergia uurimisinstituut korraldas sanktsioneerimata katse, mille raames rikastati laseri abil uraani.

“Me oleme pidanud IAEA-ga konsultatsioone meie tuumategevuse kontrollimiseks 1980. aastatel,” ütles üks Lõuna-Korea valitsusametnik, kes ei soovinud oma nime avalikustamist.

Plutooniumi eksperiment korraldati praegu käigust ära olevas “TRIGA” tüüpi uurimisreaktoris, mis asub Soulist lõunas Daejonis.

Souli ülestunnistus järgnes Washingtoni teatele, et Lõuna-Korea võis 20 aastat tagasi olla seotud ebaseadusliku tuumategevusega.

Lõuna-Korea tuumategevus tuli ilmsiks väga ebasobival ajal nii Washingtonile kui Soulile, kuna nad püüavad veenda Põhja-Koread loobuma oma tuumaambitsioonidest.

“Me peame Lõuna-Korea uraanirikastusprogrammi osana võidurelvastumisest Kirde-Aasia regioonis,” ütles Põhja-Korea ÜRO esinduse asejuhataja Han Song-ryol uudisteagentuurile Yonhap.

“Lõuna-Korea tuumaeksperimendi tõttu on väga raske takistada võidurelvastumist selles regioonis,” lisas ta.