Kokku küsitleti perioodil 22.-25. märts enam kui 1300 inimest, kelle vastustest selgub, et koalitsioonikõnelusi toetavad üheselt vaid EKRE pooldaja (88%). Keskerakonna ja Isamaa toetajad on uuringu põhjal segaduses, läbirääkimiste käiguga on rahul 40% Isamaa toetajatest.

Keskerakonna pooldajatest väljendas oma rahulolu läbirääkimiste käiguga 38% küsitletutest. Eraldi saab välja tuua sellegi, et koalitsioonikõnelustele on madal toetus vanemaealiste ja muukeelsete hulgas. Vanemaealistest (50-84 eluaastat) ei ole kõnelustega rahul 47% küsitletutest, muukeelsetest küsitletutest ei toeta kõnelusi 61%.

Lisaks küsiti inimestelt, kas nad eelistaksid peaministrina Jüri Ratast või Kaja Kallast. Vastused sellele küsimusele langevad kokku üldiste valimisjärgsete trendidega erakondade toetuses. Vastustest selgus, et Kaja Kallast eelistab näha peaministrina 38% küsitletutest, Jüri Ratast soovib edaspidigi peaministrina näha 31%.

Keskerakonna toetajatest näeb Jüri Ratast peaministrina 81%, EKRE toetajatest 53%, Isamaa toetajatest 49%.

Kaja Kallast toetab peaministrina 88% Reformierakonna pooldajatest, SDE toetajatest näeb Kallast peaministrina 51%, Eesti 200 toetajatest 49%. Tavapäraselt on Kallasel rohkem toetajaid nooremate ja kõrgema haridustasemega küsitletute hulgas.

Muukeelsete küsitletute hulgas omab Ratas praegu selget edu, teda näeb peaministrina 41% küsitletutest, Kallast seevastu 18%.

Lisaks küsiti inimestelt, kas nad eelistaksid peaministrina Jüri Ratast või Kaja Kallast. Vastused sellele küsimusele langevad kokku üldiste valimisjärgsete trendidega erakondade toetuses. Vastustest selgus, et Kaja Kallast eelistab näha peaministrina 38% küsitletutest, Jüri Ratast soovib edaspidigi peaministrina näha 31%.

Keskerakonna toetajatest näeb Jüri Ratast peaministrina 81%, EKRE toetajatest 53%, Isamaa toetajatest 49%.

Kaja Kallast toetab peaministrina 88% Reformierakonna pooldajatest, SDE toetajatest näeb Kallast peaministrina 51%, Eesti 200 toetajatest 49%. Tavapäraselt on kallasel rohkem toetajaid nooremate ja kõrgema haridustasemega küsitletute hulgas.

Muukeelsete küsitletute hulgas omab Ratas praegu selget edu, teda näeb peaministrina 41% küsitletutest, Kallast seevastu 18%.


Küsitluse valimi suuruseks oli 1326 inimest vanuses 18-84 aastat. Uuringu meetodiks oli veebiintervjuu. Uuringu viis läbi Kantar Emor.