Alamkoda hakkab alternatiivide üle hääletama täna ja see protsess kestab ilmselt järgmise nädalani, vahendab BBC News.

Parlamendiliikmed täidavad rea valimissedeleid, millega kontrollitakse toetust erinevatele ideedele.

Parlament astus esmaspäeval pretsedenditu sammu ja hääletas parlamendi päevakorra oma kontrolli alla võtmise poolt, mis on katse lõpetada patiseis Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise tingimuste asjus.

Erinevad grupid esitavad nüüd erinevaid variante Ühendkuningriigi tulevase suhte kohta Euroopa Liiduga. Mõned neist põhinevad eeldusel, et olemasolev lahkumiskokkulepe kiidetakse heaks, kuigi muudatustega vastuolulises Iiri varuplaanis. Teised taotlevad vabakaubanduslepet Euroopa Liiduga ja uut referendumit Brexitiga edasimineku üle. Selle üle, mis hääletusele pannakse, otsustab alamkoja spiiker John Bercow.

Millised on mõned neist valikuvõimalustest?

- Tolliliit: Ühendkuningriik peaks kohe pärast lahkumist Euroopa Liiduga läbirääkimistel kokku leppima uue tolliliidu.

- Ühisturg 2.0: Ühendkuningriik jääks ühisturu liikmeks, ühinedes taas Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooniga (EFTA) ja jäädes Euroopa Majanduspiirkonda (EEA). „Kõikehõlmav majanduspartnerlus” asendaks Iiri varuplaani. Lepitaks jätkuva vaba liikumisega, aga teatud tingimustega.

- EFTA ja EEA: Ühendkuningriik ühineks taas EFTA-ga ning allkirjastaks olemasolevad EEA reeglid ja kohustused, aga muudaks need jõustatavateks Ühendkuningriigi kohtute kaudu. Ollakse vastu igasugusele tolliliidule Euroopa Liiduga, selle asemel taotletaks kokkulepet asjade uue korralduse üle Põhja-Iirimaa jaoks.

- Malthouse’i kompromissplaan A: May lahkumiskokkulepe, aga ilma Iiri varuplaanita, mis asendataks alternatiivsete asjakorraldustega.

- Uus referendum: rahvas hääletaks igasuguse Brexiti-kokkuleppe üle, mis parlamendis heaks kiidetakse, enne kui see ratifitseeritakse.

- Artikli 50 tagasivõtmine: kui valitsus ei saa oma lahkumiskokkuleppele heakskiitu, hääletaks parlament kaks päeva enne lahkumistähtaega kokkuleppeta Brexiti üle. Kui parlament kokkuleppeta lahkumise tagasi lükkab, peaks peaminister Brexiti üldse tühistama.

Kirjalike sedelitega hääletamine leiab aset kohaliku aja järgi umbes kell 19 ja Bercow teeb tulemused teatavaks hiljem õhtul.

Protsess jätkub tõenäoliselt esmaspäeval.

Valitsusel on aega erineva edasiliikumistee väljapakkumiseks kuni 12. aprillini, kui praegust kokkulepet ei suudeta parlamendis läbi suruda.