Märkimaks NATO 70-ndat ja Eesti NATO-sse kuulumise 15. aastapäeva korraldab NATO Peakorter koostöös Eesti NATO Ühinguga 28. märtsil kell 9.00 Tallinnas Radisson Meritoni hotellis ekspertide töötoa ja ideekorje teemal: „Jagatud julgeoleku uued väljavaated – NATO järgmised 70 aastat“.

Sellele järgneb kell 17.00 õhtu Eesti Filmimuuseumis, kus peetakse kokkuvõttev ettekanne ja suheldakse koostööpartneritega. Delfi TV teeb sellest otseülekande.

„Aasta 2019 on NATO-le oluline mitte ainult meie ümmarguse sünnipäeva, vaid ka Balti riikidesse laienemise 15.aastapäeva pärast. See on hea aeg, et vaadata ettepoole ja kaaluda uusi poliitikaid kogu Alliansi piires. Selleks korraldame liikmesriikides ekspertide töötubasid ja mõttekodasid“, ütles Eric Povel, NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna programmijuht

Ta lisas veel, et kohalikud julgeoleku eksperdid ja otsustajad panevad kokku poliitikasoovitused, mis edastatakse NATO peasekretärile. „NATO liidrite kohtumisel 2019.aasta detsembris Londonis esitatakse ühtne raport, mis on sisendiks NATO poliitika pikemale vaatele ja aluseks järgmisele 70-le aastale."

Tallinna töötubade teemad on: esiteks väljakutsed, mis seisavad Alliansi ees täna ning kuidas neile vastata ja teiseks - naised, rahu ja julgeolek: eesmärgi laiendamine ja integreerimine. Analüüsitakse poliitika- ja struktuurimuutuste ning tehnoloogia arengu mõju julgeolekule. Samuti soolise võrdõiguse poliitika osa NATO eesmärkide täitmisel ja tsiviilühiskonna kaasamise kogemust.