Levikom vaidlustas veebruari lõpus riikliku 5G konkursi. Halduskohus leidis, et Levikomil ei ole kaebeks põhjust ning tagastas nende kaebuse. Levikom vaidlustas kohtu lahendi vahetult enne konkursi alguse tähtaega, seetõttu ei jäänud kohtul aega kaebuse sisu analüüsida ja kohus otsustas 5G konkursi ajutiselt peatada. Seadus lubab kohtul ajutiselt peatada konkursi ilma sisuliste põhjendusteta. Ringkonnakohus ei ole andnud hinnangut, kas Levikomil on õigus konkursi määrus vaidlustada. MKM esitab oma seisukohad Levikomi kaebuse kohta samuti kohtule ja plaanime vaidlustada konkursi peatamise," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IKT-asekantsler Siim Sikkut.

"5G sagedused on olulised järgmise põlvkonna tehnoloogiate arendamiseks. Tegemist ei ole odava lõbuga ning konkursilt loa ostmine on väike samm ülejäänud protsessist. Endale 5G sagedusloa ostnud sideettevõtjal tuleb teha sadadesse miljonitesse ulatuvaid kulutusi, et ehitada välja 5G võrk. Seejärel on tarvis teha samas suurusjärgus järgmisi investeeringuid, et suuta tuua turule 5G võrku kasutavad uued tehnoloogiad nagu isejuhtivad autod või tööstuses kasutusel olevad masinad.

5G sagedusala kolmeks jagamine tagab, et iga vahemik on piisavalt suur, et see võimaldaks katta 5G võrgus liikuvaid andmemassiive. 5G võrk pakub uusi võimalusi ka tavatarbijatele, aga peamiselt võimaldab see väga suuri andmemahtusid ülikiirelt edastada. Teine oluline põhjus kolmeks jagamiseks oli Venemaalt tulenevate võrgupiirangutega arvestamine. 5G sageduslubade väljaandmisel tuleb tagada naaberriikide võrguseadmete häirevaba töö. Samasuguste piirangutega pidi arvestama ka Soome ning nemad jagasid 5G sagedusala samuti kolmeks," lisas Sikkut.