Täna mõistis Harju maakohus elukaaslase pussitamises ja sellega raskete tervisekahjustuste tekitamises süüdi 1992. aastal sündinud Jekaterina ning talle määrati karistuses kolme aasta ja nelja kuuline vangistus, milest koheselt ärakandmisele kuulub kümme kuud.

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt ründas 1992. aastal sündinud Jekaterina tüli käigus meest rindkere, neeru ja abaluu piirkonda, põhjustades sellega kannatanule raske tervisekahjustuse.

1986. aastal sündinud mehel tekkis tüsistusena kolmanda roide murdumise ja rinnaõõnde ulatuva torkelõikehaava tõttu vasakpoolne veriõhkrind, mis on eluohtlik tervisekahjustus.

Lisaks põhjustas naine mehele torke-lõikehaavad paremal pool selja alaosal ning vasakul pool seljaülaosal, mida käsitletakse lühiajalise tervisekahjustusena.

Jekaterinalt mõisteti välja ka menetluskulud kogusummas 2364,48 eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest tasuda ühe aasta jooksul. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud, sellele saab kaebuse esitada seitsme päeva jooksul kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.