Lisaks Suvorovile astusid kohtu ette talle altkäemaksu andmises süüdistatavad Kaido Sirge ja Ivan Zajats, teatas Tartu maakohtu pressiesindaja.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Margus Grossi sõnul vaidlustab prokuratuur tänase kohtuotsuse.

„Kuigi kohus esitas tänasel istungil ainult lühikokkuvõtte põhistustest ehk selgitas oma otsust lühidalt, andis see siiski prokuratuurile piisava veendumuse, et kohtuotsuse vaidlustamine on vältimatu. Enne tuleb aga ära oodata kohtuotsuse täisversioon, et näha, kuidas kohus sellistele järeldustele jõudis,“ ütles Gross.

Kohus ei nõustunud kaitsja väitega kriminaalasja jälituslubade ebaseaduslikkuse osas. Kohtu hinnangul oli jälitusmenetlus seaduslik. Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus tervikotsuse teatavaks 4. aprillil 2019.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab Tartu endist abilinnapead Artjom Suvorovit korduvas altkäemaksu võtmises, ühel juhul ka altkäemaksu küsimises ning kelmuse katses ametiisiku poolt. Samas kriminaalasjas esitati süüdistus altkäemaksu andmises Kaido Sirgele ja Ivan Zayatsile.

Süüdistuse järgi lubas Suvorov aidata ja ka aitas ajavahemikus 2015 kuni 2017 oma tuttavatel saada Tartu linnalt nende spordiklubidele erinevaid toetusi. Vastutasuks oma ametiseisundi kasutamise eest otsustusprotsesside suunamisel ja mõjutamisel sai Suvorov altkäemaksu nii sularahas kui ka varalist väärtust omavate esemete näol kokku üle 600 euro.

Lisaks süüdistab prokuratuur Suvorovit 2017. aastal kolmandale isikule altkäemaksu küsimises, mis seisnes selles, et Suvorov küsis Zayatsilt 960 eurot altkäemaksu, seades sellest sõltuvusse viimasega seotud mittetulundusühingule 2000 euro suuruse tegevustoetuse saamise Tartu linnalt. Nimetatud tegevustoetusest 960 eurot pidi altkäemaksu andja kandma Suvoroviga seotud tuttavale, kes abistas Suvorovit kohaliku omavalitsuse volikogude valimisüritustel Tartu linnas.

Veel süüdistab prokuratuur Suvorovit selles, et tema Tartu linnavalitsuse eluasemekomisjoni liikmena püüdis 2016. aasta lõpus praeguseks 78-aastaselt naiselt petta välja 5000 eurot, lubades tagada kannatanule Tartu linnale kuuluva korteri võõrandamise. Kuna kannatanu Suvorovi ideega kaasa ei läinud, jäi kuritegu katse staadiumisse.

Artjom Suvorov ja Kaido Sirge kuuluvad Keskerakonda.