12. märtsi konsultatsioonil arutati välis- ning julgeolekupoliitikat. Kohtumisel kinnitasid erakondade esimehed, et jätkatakse senisel välis- ja julgeolekupoliitilisel kursil ning toetatakse Eesti kuulumist Euroopa Liitu ja NATO-sse.

13. märtsil otsustati, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimalik võimuliit jätkab põllumeestele üleminekutoetuste maksmist maksimaalses lubatud määras ning seisab Eesti põllumeeste võrdsete konkurentsitingimuste eest Euroopa Liidus. Lisaks näevad parteid ette maapiirkondades elamise ja töötamise soodustamist, kiire internetiühenduse väljaehitamist ning kogukondlikku liikumise tugevdamist.

14. märtsi konsultatsioonidel leiti, et enam tuleb toetada noorte liikumisharrastusi ja Eesti tippsporti, tagada huvihariduse kättesaadavus ning edendada rahvuskultuuri nii kodus kui ka välismaal.

15. märtsil arutasid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esindajad teadusvaldkonna punkte võimalikus koalitsioonilepingus. Erakondade eesmärk on teadusrahastuse kasv ühe protsendini SKT-st. Samuti olid kõne all nii teadustegevuse ja ettevõtluse suurem koostöö, kui ka Eestis tehtava teadustöö edendamine.

16. märtsi esimene teemaplokk oli sidus ühiskond ja rahvastik. Erakondade hinnangul tuleb panustada enam laste ja perede suuremale toetamisele ning sellele, kuidas abistada kohanemisel neid Eesti inimesi, kes on otsustanud välismaalt kodumaale tagasi pöörduda. Siseturvalisuse peatükis pöörati tähelepanu piiri tugevdamisele ja kohalike korrakaitseüksuste ning vabatahtlike suuremale kaasamisele siseturvalisuse tagamiseks.

18. märtsil arutasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa arutasid majandusküsimusi. Selle tulemusena soovitakse Eesti inimestele pakkuda investeerimisvõimalust riigi äriühingutesse. Sisserändepoliitikas järgitakse majandusele ja ühiskonnale kasulikku ning ranget joont.

19. märtsil arutati ühistranspordi ja taristu küsimusi. Toetatakse muu hulgas Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise uurimist, aga ka kättesaadavat ning kvaliteetset ühistranspordivõrku ja teede tolmuvabaks muutmist. Mitmete küsimuste arutelud jätkuvad. Konsultatsioonil e-riigi ja infoühiskonna küsimuste teemal lepiti kokku e-residentsus 2.0 jätkamine, kiirete ühenduste väljaehitamine ning digioskuste edendamine.

20. märtsil arutasid Keskerakond, EKRE ja Isamaa energiapoliitikat. Võimaliku koalitsiooni hinnangul tuleb jätkata põlevkivi kui Eesti peamise energeetilise maavara võimalikult efektiivset ja madala keskkonnakoormusega kasutamist. Metsa majandamisel tuleb lähtuda metsateadlaste poolt pakutud lahendustest. Taastuvenergia osakaalu nii elektri- kui soojuse tootmisel soovitakse suurendada.

Alates neljapäevast, 21. märtsist kuni tänaseni koalitsiooniläbirääkimisi peetud ei ole, sest Keskerakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas viibis neljapäeval ning reedel Brüsselis Euroopa ülemkogul, mille põhiline aruteluteema oli Ühendkuningriigile Euroopa Liidust lahkumisel ajapikenduse andmine.

Koalitsiooniläbirääkimised lähevad edasi alates homsest ja täna ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, et lauale tulevad nii need teemad, mida pole seni arutatud, kui ka need, mis on otsustatud edasi lükata.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid