Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades ebaõnnestunult Riigikokku kandideerinud võidusõitja Anastassia Kovalenkol on kaks magistrikraadi. Esimese sai ta rahapesuteemalise töö eest. Selle kaitses ta Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 2015. aastal. Teise magistritöö kaitses Kovalenko Tartu ülikooli majandusteaduskonnas 2017. aastal ja see käsitles väikeaktsionäride õigusi.

Veidi enam kui kuu aega tagasi avaldas Eesti Päevaleht artikli, mille kohaselt mõlemad magistritööd sisaldasid kümneid lehekülgi korrektselt viitamata teksti. Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk moodustas kummagi teaduskonna esindajatest ühiskomisjoni, mis pidi andma hinnangu võimalikule akadeemilisele petturlusele.

Täna esitas komisjon õppeprorektorile oma töö tulemused. TÜ kommunikatsioonijuht Kristina Kurm sõnas Delfile, et tegemist oli akadeemilise petturlusega. „Mõlemas magistritöös esineb tekstiosi, mis on võetud teiste autorite töödest või kohtulahenditest, ning nendele on jäetud nõuetekohaselt viitamata,“ tsiteeris Kurm komisjoni otsust.

"Viitamiseeskirjade rikkumist esineb mõlemas magistritöös läbivalt, viitamiseeskirjade rikkumine on ulatuslik, viitamata on jäetud või ebakorrektselt on viidatud lõikude, kohati lehekülgede kaupa. Komisjoni hinnangul on A. Kovalenko rikkunud õigusteaduskonna ja majandusteaduskonna üliõpilastööde juhendite nõudeid ning pannud toime akadeemilise petturluse, minnes vastuollu õppekorralduseeskirja nõuetega. Allikatele viitamata jätmisega on A. Kovalenko rikkunud ka vastavate allikate autorite autoriõigusi," seisab komisjoni otsuses.

Komisjoni pädevusse kuulus üksnes anda hinnang Kovalenko magistritööde akadeemilisele korrektsusele. Mis saab Kovalenko diplomitest ja magistrikraadist selgub hiljem, rääkis Kurm Delfile.

"Juhtkond võtab aega komisjoni otsusega tutvuda ja küsib erinevate struktuuride arvamust, üliõpilasesinduse arvamust, Kovalenko enda arvamust komisjoni seisukoha kohta. Otsus peab olema väga kaalutletud, sest tegemist on pretsedendi loomisega," sõnas Kurm.

Plagiaadikahtlus puudutas üksnes Kovalenko magistritöid. Kovalenko lõpetas TÜ õigusteaduskonna bakalaureusetaseme lõpueksamiga.

Komisjoni kuulusid sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan Janno Lahe, tööõiguse professor Merle Erikson, majandusarvestuse dotsent Kertu Lääts, rahvusvahelise ettevõtluse vanemteadur Tiia Vissak, õigusnõunik Aliis Liin ja õppekorralduse jurist Martin Pärn.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid