Mees tegutses 2013. aasta kevadel ja suvel Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Vao külas, kus pani toime puude ebaseadusliku raie, olles ebaseadusliku raie keskseks figuuriks.

Janek Kronberg määras ära, kuskohast ja kuidas raiet teostada ning juhtis raiet ja hoidis raie kulgemist oma kontrolli all ehk lasi harvesteri juhtidel ebaseaduslikult langetada ja laasida puid Mänukse maaüksuse erinevatel eraldistel.

Ärileht on kirjutanud, et maatükil lubati teha sanitaarraiet 17 tihumeetri ulatuses, kuid süüdistuse kohaselt korraldati 600-ruutmeetrine lageraie.

Seejuures 2016. aastal lõpetas ringkonnaprokuratuur menetluse kuriteo tunnuste puudumise tõttu, kuid keskkonnainspektsiooni kaebe peale võeti asi uuesti menetlusse.

Kohus mõistis Janek Kronbergi süüdi ja karistusteks üheksa kuud vangistust, mida ei pöörata tingimisi täitmisele, kui isik ei pane ühe-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus, hinnanud kõiki kohtuistungil uuritud tõendeid nende kogumis siseveendumuse kohaselt, on seisukohal, et Janek Kronbergile esitatud süüdistus on täielikult tõendamist leidnud. Süüalune kohtus end talle esitatud süüdistuses süüdi ei tunnistanud.

Kohus rahuldas täielikult Eesti Vabariigi (Keskkonnainspektsiooni kaudu) tsiviilhagi looduskeskkonnale tekitatud kahju eest summas 9500,56 eurot.

Kohtuotsus pole jõustunud. Apellatsiooni esitamise tähtaeg on viieteistkümne päeva jooksul alates tänasest.

Janek Kronberg andis Delfile teada, et plaanib otsuse 15 päeva vältel edasi kaevata. "Kavatseme otsuse edasi kaevata, sest Keskkonnainspektsioon teostas kõiki mõõtmii taatlemata ja sertifikaate mitte omavate mõõtevahenditega. Kuna Eesti peaks oleme õiglusriik, siis kavatseme kasvõi kõik kohtuastmed läbi käia, et õiglus jalule seada," teatas Kronberg.