Austatud Jüri Ratas

Üleeile jõudis minu postkasti kiri, mis tutvustab Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa koalitsiooni läbirääkimistel kinnitatud ühiseid välis- ja julgeolekupoliitika seisukohti. Väärtustan teie initsiatiivi kokkulepitu selgitamisel välisriigi esindajatele, kuid see ei muuda olematuks suurt vastuolu kirjapandu ning tegeliku olukorra vahel.

Minu missioon Pakistani aukonsulina Eestis on kaitsta pakistanlaste huve ning pakkuda neile igakülgset tuge, et neil oleks Eestis hea elada, õppida ning töötada. Nende seas on tublisid ülikoolide õppejõude, ettevõtjaid, tudengeid, teadlasi ja IT-eksperte. Nad on Eesti patrioodid, tööandjad ja korralikud maksumaksjad. Viimaste päevade arengud Eesti poliitikas on teevad mind kurvaks ning samas väga murelikuks siinse Pakistani kogukonna tuleviku pärast. Olen veendunud, et paremäärmuslaste kaasamine valitsusse halvendab oluliselt Eestis elavate vähemuste olukorda.

Paradoksaalselt ütleb välis- ja julgeolekupoliitika seisukohti tutvustava dokumendi esimene punkt, et koalitsiooni eesmärgiks on edendada sidusat, hoolivat ning tolerantset ühiskonda, kus igaüks tunneb end turvaliselt ning kaasatult. EKRE võtmeisikute korduvad sõnavõtud ja teod neid väärtusi paraku ei kanna. Erakonna juhid on korduvalt andnud mõista, et nende maailmas ei ole mustanahalised samaväärsed valgete inimestega, et kahe samasoolise inimese pere ei olegi õige pere ning et lastetu naine on ühiskondlikult kahjulik element. Isegi valimiste järgselt antud intervjuus Deutsche Wellele rõhutab Martin Helme, et Eestis ei ole kohta mitte-eestlastele („meid ei huvita, kas nad on ukrainlased või nigeerlased, oluline on ainult see, et nad pole eestlased“). Jääb arusaamatuks, kuidas selline maailmavaade peegeldab hoolivust, sidusust ja tolerantsust, mille poole te püüdlete.

Dokument kinnitab, et hüpoteetiline koalitsioon jätkab Eesti senist välispoliitilist joont ning peab oluliseks tihedat koostööd nii Euroopa Liidu kui NATOga. Teisiti olla ei saakski, kuna viimase Eurobaromeetri uuringu kohaselt toetab Euroopa Liitu kuulumist 74% eestlastest ehk rohkem kui kunagi varem, ning koguni 88% arvab, et Eesti on ELi kuulumisest kasu saanud. Samal ajal väidab võimalik koalitsioonipartner Martin Helme rahvusvahelises meedias, et Euroopa Liit ei ole Eestis populaarne ning eestlastele see ei meeldi. Selline sõnavõtt kahjustab Eesti välispoliitikat ning üldist mainet rahvusvahelisel tasandil, tampides maatasa meie pingutused olla edasipüüdlik, liberaalne, läänelik ja kaasaegne riik.

EKRE kaasamine valitsusse legitimeerib äärmuslikke vaateid, andes hääle diskrimineerivale ühiskonda õõnestavale maailmavaatele, mis õhutab viha. Eesti maine rahvusvahelisel tasandil saab suure löögi ning mõjub halvavalt demokraatiale. Palun ärge minge seda teed, sest tahame elada Eestis, kus kõigil on hea olla. Mitte ainult paberil, vaid päriselt.

See kiri väljendab minu isiklikke seisukohti.

Mariliis Beger, PhD
Pakistani aukonsul Eestis

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid