Kolmapäeval häältega 489 poolt, 148 vastu, 30 erapooletut vastu võetud resolutsioonis mõistab parlament karmilt hukka Venemaa, Hiina, Iraani, Põhja-Korea üha agressiivsemad sammud, “millega püütakse õõnestada Euroopa demokraatlike riikide aluseid ja põhimõtteid ning idapartnerluse riikide suveräänsust”.

Parlamendiliikmed kutsuvad ELi riike üles välja töötama õigusraamistikku ELi ja rahvusvahelisel tasandil hübriidohtude, sh küber- ja infosõja vastu võitlemiseks.

Venemaa väärinfokampaaniad on Euroopas peamine väärinfo allikas, ütlevad parlamendiliikmed ja soovitavad kujundada idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühmast kiiresti Euroopa välisteenistuse raames tegutsev täieõiguslik struktuuriüksus, et võidelda Venemaa vaenuliku propagandaga.

Väärinfo tõrjumiseks oleks samuti vaja sotsiaalmeediaettevõtete ning sõnumiteenuste ja otsingumootoriteenuste osutajate tegevust reguleerida ja ettevõtted, mis ei eemalda kiirelt libauudiseid tuleks vastutusele võtta, leiavad parlamendiliikmed.

Parlament mõistab rangelt hukka kolmandate isikute sekkumise valimistesse ja kutsuvad ELi riike muutma valimisseadusi võttes arvesse väärinfokampaaniatest, küberrünnetest ja küberkuritegudest tulenevaid võimalikke ohte.

Raportöör Anna Elżbieta Fotyga (ECR, PO): “Me ei saa enam eitada, et Kremli vaenulik propaganda, mis on osa laiemast strateegiast, on suunatud meie institutsioonide ja ühiskonna vastu. Õnneks oleme kogenumad ja seisame kindlameelselt ning üheskoos selliste tegevuste vastu.”