Kohtu poolt välja nõutud 29. mail 2014 valitsuskabineti nõupidamise protokoll on oluline, kuna sellega soovivad kaebajad tõendada, et just valitsuskabinet otsustas teadmata põhjustel välistada olemasoleva Tallinn-Pärnu raudteetrassi kasutamise Rail Balticu raudtee rajamisel. Seetõttu jäi üks reaalne asukohaalternatiiv planeeringumenetluses kaalumata.

Valitsus soovis, et kohtu poolt ministeeriumidelt välja nõutud dokumendid jääksid kaebajatele saladuseks ning kaebajad ning nende advokaadid eemaldatakse kohtuistungilt.

Kohus sellega ei nõustunud ja käskis valitsusel dokumendid protsessi osapooltele kättesaadavaks teha. Avalikkuse jaoks kehtib juurdepääsupiirang kuni 29. maini.

Riigihalduse ministril on õigus 15 päeva jooksul pöörduda Riigikohtusse.