"Võla tagasinõudmisega tegeleb kohtutäitur, kuid viimane makse Viiolilt laekus 2016. aastal. Viiol ei täida oma kohustusi ning Kultuurkapitali ainus võimalus on seetõttu taotleda eraisiku pankrotti," ütles Kultuurkapitali kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Pankrot annab täiendavaid juriidilisi võimalusi motiveerida võlgnikku oma võlga hüvitama ning annab Kultuurkapitalile vajaliku ajavaru, sest pankrotimenetluse algatamisega peatub ka Kultuurkapitali nõude aegumine Avo Viioli suhtes. Nõue aeguks vastasel juhul juba 2021. aasta aprillis.

Viiol riisus aastatel 1999 kuni 2002 Kultuurkapitalist ametiseisundit kuritarvitades 8 521 910 krooni (544 649 eurot), millest ta tänaseks on tagastanud kõigest 5326 eurot. Enamiku rahast raiskas ta enda sõnade järgi kasiinodes ning ülejäänu läks igapäevasteks kulutusteks. Kaitsepolitsei vahistas Viioli 2002. aasta 14. augustil, kui kultuuriministeerium teatas kahtlustest kultuurkapitali raha haldamise suhtes. Viioli kuritarvitus tingis toonase kultuuriministri Signe Kivi tagasiastumise.