Simm esitas veebruari keskel justiitsminister Urmas Reinsalu vastu halduskohtule kaebuse. Nimelt kasutas minister oma õigust ja tühistas Tartu vangla otsuse riigireetur Herman Simmi elu pisut lihtsamaks teha, paigutades ta Tartu vangla kinnisest osakonnast ümber Tallinna vangla avavanglasse. Avavangla tähendab seda, et päevasel ajal saab karistust kandev isik ringi liikuda ja talle rakendub leebem režiim. Simm vaidlustas Reinsalu käskkirja halduskohtus.

"Tartu vangla otsus Herman Simmi Tallinna vangla avavanglasse paigutamiseks on ilmses mittevastavuses seadusest tuleneva ning ministeeriumi poolt realiseeritava riikliku poliitikaga ja kahjustab riiklikke huve. Tartu vangla otsuse jõusse jätmine tähendaks riigi huvide kahjustamist, mida ei saa lubada," seisab ministeeriumi vastuses Tartu halduskohtule.

Ministeeriumi kinnitusel on lähtuvalt Simmi toime pandud kuriteo asjaoludest ja süü suurusest ainus õiguskorra kaitsel põhinev lahendus Simmi vangistuse täideviimine kinnises vangla osas. Seega tuleb Simmi kaebus minister Reinsalu käskkirja tühistamiseks jätta rahuldamata.