Soome parlament kiitis heaks ulatusliku seaduste paketi, millega parandatakse Soome riigi võimet kontrollida, piirata ja keelata välismaalaste kinnisvara omamist riikliku julgeoleku kaalutlustel, vahendab Ilta-Sanomat.

Kõige rangemad piirangud hakkavad puudutama välismaalasi, kes on Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvate riikide kodanikud.

Edaspidi vajab iga Vene, Hiina, USA, Türgi või kas või Šveitsi kodanik või ettevõte eriluba, et osta Soomest kinnisvara ehk maad või veekogu koos sellel paikneda võivate hoonetega.

Piirangud ei puuduta korterite ostmist korterelamus või ridaelamus.

Endiselt lähtutakse sellest, et kinnisvaratehingud püütakse heaks kiita alati, kui neile ei ole mingit takistust.

„Luba kinnisvara soetamisele võidakse anda, kui seda soetamist ei hinnata riigikaitse korraldamist, territoriaalse terviklikkuse kontrollimist ja kaitsmist ega piirivalve, piirijulgeoleku või varustuskindluse tagamist raskendavaks,” öeldakse Eduskunta heakskiidetud seaduses.

Eduskunta kiitis seadusemuudatused heaks teisipäeval. Eesmärk on, et need jõustuksid alates 2020. aastast.

Järgmisena lähevad need presidendile allkirjastamiseks, misjärel määratakse kindlaks täpne jõustumishetk.

Pärast jõustumist saab näiteks Vene eraisik või ettevõte Soomes maad osta alles siis, kui selleks on saadud luba Soome kaitseministeeriumilt.

Lisaks sellele saab seaduste paketi abil ära hoida ajutiste või eksitavate tankistide kasutamise tegelike maaomanike või kasutuseesmärkide varjamiseks.

Näiteks selline Soomes registreeritud ettevõte või ühendus, mille tegelikest otsustajatest vähemalt kümnendiku moodustavad väljaspoolt EL-i/EMP-d pärit olevad isikud, peab samuti kinnisvaratehinguteks luba küsima. Kaudselt hakkavad piirangud seega puudutama ka ettevõtteid omavaid Euroopa Liidu kodanikke.