„Eesti Vabariigi 100. juubeliaastast on saanud suure hoo algatus võtta aastas üks minut ja tänada oma lähedasi koos oldud aja eest kallistusega,“ ütles riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. „Juubeliaastal ütlesime kallistusega üksteisele aitäh 24. veebruaril kell 20.18, tänavu kell 20.19, tuleval aastal kell 20.20 ja nii minuti võrra ikka edasi. Loodetavasti kujuneb vabariigi aastapäeval kallistamisest elujõuline traditsioon, milles saame kogu rahvana osaleda ka saja aasta pärast.“

Ühiskallistusest „20:19 KALLI“ võttis uuringufirma Norstat andmetel osa 24% uuringus küsitletud üle 15-aastasest Eesti elanikest ehk üle 250 000 inimese. „Keskmisest enam oli osavõtjaid Kesk- ja Lääne-Eestis ning Tartu piirkonnas,“ ütles EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. 47% küsitletutest olid aktsioonist teadlikud, kuid ei osalenud. Küsitluse viis meediaagentuuri Inspired Universal McCann tellimusel läbi uuringufirma Norstat.

EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuhi sõnul on ka üldine teadlikkus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seotud sündmuste osas kõrge. 14.-20. veebruarini uuringufirma Kantar Emori tehtud uuring näitab, et 97% Eesti elanikest vanuses 15-84 aastat on teadlikud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva toimumisest. „Ligi kolmveerand küsitletutest on rahul, kuidas on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistatud,“ selgitas Mäe. Väga rahul või pigem rahul on juubelipidustustega 72%, seisukohta ei osanud võtta 21% küsitletutest ja 7%-le ei meeldinud või pigem ei meeldinud.

Uuringu järgi on ligi veerand (24%) elanikest osalenud mõnel EV100-ga seotud üritusel, 48% on jälginud sündmusi põhiliselt meedia vahendusel. „Koguni 20% küsitletutest on osalenud enda sõnul sünnipäevapidustuste ettevalmistamisel. See on väga hea näitaja, kuna algusest peale ongi olnud eesmärk kaasata võimalikult palju inimesi juubelipidustuste korraldamisse,“ lisas Mäe.

Uuringu andmetel on EV100 sündmusi ühendavat logo näinud 98% küsitletutest, kellest omakorda 95% teadsid, et tegemist on EV100 logoga. „Uuringu järgi on kogu juubeliperioodi jooksul kasutatav ja juubelisündmusi tähistav EV100 katusbränd Eesti inimeste seas üldtuntud,“ ütles Mäe.

Eesti Vabariik 100 programmis on kokku üle 3100 sündmuse ja 1400 kingituse. Seni toimunud sündmustest ja algatustest on uuringu järgi kõige tuntumad 15. septembril toimunud maailmakoristus, EV100 filmiprogramm, Eesti 100 tamme, soomusrongi Wabadus teekond, juubeliaasta lõpupidu „Sajaga edasi, Eesti!“ 16 linnas üle Eesti, algatus „Igal lapsel oma pill“ ja EV100 juubelimatkad.

Küsitluse viis EV100 korraldustoimkonna tellimusel läbi uuringufirma Kantar Emor.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise periood kestab kuni 2020. aasta 2. veebruarini, kui möödub 100 aastat Tartu rahulepingu sõlmimisest. 2019. aastal keskenduvad sündmused Eesti Vabadussõja 100. aastapäevale. Lähem info juubelisündmuste kohta www.EV100.ee.