"Tänane komisjoni koosolek leidis ootuspäraselt, et Rainer Vakra diplomitöö suhtes esitatud kahtlused on piisavalt põhjendatud, et hakata küsimust sisuliselt hindama. Rainer on kinnitanud, et austab ülikooli otsust — milline see ka ei tuleks," ütles SDE pressiesindaja Andri Maimets Delfile. "Erakond taunib ühemõtteliselt plagiaati, nagu oleme korduvalt kinnitanud. Oma edasised sammud otsustab erakond pärast seda, kui komisjon on oma seisukoha kujundanud. Vastavalt seadusele ei ole pärast 23. jaanuari võimalik valimisnimekirjas mingeid muudatusi teha," lisas ta.

Täna koos olnud Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon tutvus Rainer Vakra 2002. aastal kaitstud lõputööga ja Säästva Eesti Instituudi samal aastal koostatud aruannetega. Esmasel hinnangul esineb neis suures ulatuses kattuvusi, osaliselt ilma viideteta.

Eeltoodust tulenevalt algatas komisjon haldusmenetluse Rainer Vakra lõputöö plagiaadiks ja Tallinna Pedagoogikaülikooli asjakohaste otsuste kehtetuks tunnistamiseks. Kas Vakra lõputöö on plagiaat ja seega alus ülikooli otsuste kehtetuks tunnistamiseks, selgub haldusmenetluse käigus, kus kuulatakse ära kõik puudutatud isikud.

Menetlus võib kesta ka paar kuud, kuna käesoleva kaasuse asjaolud on esmakordsed.