MDI ennustuse järgi kasvab Soome pealinnapiirkonna rahvaarv järgmise paarikümne aastaga umbes veerandi miljoni võrra. Kui kogu Soome rahvaarvu kasv jääb vähem kui 100 000 juurde, tähendab see rahvastiku kahanemist mujal, välja arvatud Turu ja Tampere piirkonnad, vahendab Yle Uutiset.

„Muutus paistab välja eriti Oulu piirkonnas, kus sündivus on järsult kukkunud,” märkis MDI ennustuse koostamises osalenud riigiteaduste doktor Timo Aro.

Praegu kasvab Oulu veel pidevalt ning on enam kui 200 000 elanikuga Soome suuruselt viies linn. Oulu piirkonnas on elanikkond Soome kohta erandlikult noor ja sündivus kõrge. Ennustuse järgi jätkub kasv 2030. aastate keskpaigani ja pöördub siis langusesse.

ündivuse langus viib ennustuse järgi teise nähtuseni, mis õõnestab peale pealinnapiirkonna, Tampere ja Turu piirkondade teiste suurte linnade rahvastiku arengut: kolimisikka jõudvate täiskasvanute arv väheneb.

ee omakorda viib selleni, et riigisisene ränne väheneb.

„See tuleneb sellest, et praegustesse kasvukeskustesse ei piisa nende ümbrusest enam sama palju tulijaid kui praegu,” ütles Aro.

Ennustatakse, et rahvatiku riigisisene ränne suurendab endisega võrreldes veelgi piirkondade jagunemist kasvavateks, kahanevateks ja tühjenevateks.

MDI uuringus keskendutakse Soome kümnele suuremale linnapiirkonnale. Rahvastiku arengut on hinnatud viimaste aastate arengu põhjal. Aluseks on neli peamist tegurit ehk suremus, sündivus, riigisisene ränne ja sisseränne.

Ennustatakse suuremaid muutusi kui Soome statistikakeskuse 2015. aasta rahvastikuennustuses. Põhjuseks on just sündivuse ennustustest kiirem kahanemine, mida statistikakeskus ei osanud 2015. aastal ennustada.

Ennustuse järgi elab 2040. aastal Helsingi piirkonnas 33,7 protsenti Soome rahvastikust, Tampere piirkonnas 7,8 protsenti, Turu piirkonnas 6,4 protsenti, Oulu piirkonnas 4,7 protsenti, Jyväskylä piirkonnas 3,5 protsenti ja ülejäänud Soomes 33,9 protsenti.

Oulu strateegiajuhi Kari-Pekka Kronqvisti sõnul võib kahanev rahvastik viia Soome erinevate osade ja erinevate linnade karmistuva konkurentsini, aga küsimus ei ole ainult Soome-siseses konkurentsis, vaid konkureeritakse ka teiste Põhjamaade ja kogu Euroopaga.

„Praegu võivad inimesed soovi korral kolida kas või Rootsi või mujale Euroopasse, kui tunnevad, et seal on hea elada. Seetõttu on linnade arendamine ligitõmbavateks tähtis,” ütles Kronqvist. „Sama muutus rahvastikus toimub lisaks Soomele ka teistes Põhjamaades ja kogu Euroopas.”

Kronqvisti sõnul mõjutavad rännet alati ka teised asjad peale sündivuse, kuigi sellel on suur tähtsus. Vähenevat laste arvu on keeruline ühe või kahe meetmega muuta, sest seda mõjutavad paljud erinevad põhjused.

„Näiteks linnade ligitõmbavus, tööhõive, teenused ja elukohad ja näiteks linnade head transpordiühendused on tähtsad asjad, kuigi me ei tea päriselt seda, mis põhjused mõjutavad seda, mille alusel lapsi hangitakse,” ütles Kronqvist.